digital art
2018

2077

enviroment
koncept art
matte painting
photobashing

Absolútnym vrcholom 2D dizajnu je rozhodne koncept art. Plnohodnotne uchopiť takéto projekty je mimoriadne náročné, či už na skills, predstavivosť, znalosti kompozičných pravidiel a kompozičných prvkov alebo storytellingu. Nato aby vznikol kvalitný concept art je nutné vedieť ovládať samotný proces tvorby, ktorý sa nazýva matte painting. Matte painting je jednou z najstarších techník v priemysle vizuálnych efektov a tiež jednou z najbežnejšie používaných techník.

 

V tomto projekte bolo našou úlohou vytvoriť sci-fi enviroment. Vyprahnutú čast planéty, cez ktorú prelieta vesmírna loď. Základ tvorí L-ková kompozícia, vďaka ktorej sme vytvorili vizuálnu hierarchiu. Vesmírna loď ( je len ilustračná, našou úlohou nebol transport dizajn, ale výsledná kompozícia ) predstavuje ohnisko celého diela. Následne sa kompozícia delí na viaceré akcenty, ktoré tvoria skalnaté časti sci-fi environmentu. Záver celej kompozície tvorí pomyselný bod, do ktorého smeruje vesmírna loď. Celej kompozícii sme vdýchli apokalyptický nádych, ktorý sme dosiahli pomocou color gradingu, ktorý bol použitý aj vo filme Kniha prežitia.

sketch – tónové hodnoty

finálna kompozícia

začnime
spoločný projekt

kontaktujte nás
ďalší projekt